Küçük Hibe Programı

Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı 

Gençleri, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ve şirketlerle bir araya getirerek, gençlerin toplumsal faydayı önceleyen projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı, gençlerin başvurularına açılıyor.

SEEing Youth Projesi çatısı altında yürürlüğe girecek Geleceğe İlham Ver (GİV) Küçük Hibe Programı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor ve Kıbrıs Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülüyor.

Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı: Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklığı İle Gençlik Projelerine Destek

SEEing Youth Ekibi, insan hakları ve çevre alanlarında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerini (STÖ’ler) ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyen şirketleri Geleceğe İlham Ver (GİV) Küçük Hibe Programı’na katılmaya davet ediyor. Bu program, gençleri sosyal sorumluluk projeleri konusunda güçlendirmeyi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi hedeflerken özel sektör ile de bu alanlarda bir köpru kurmayı umut ediyor.

Bu sizin harekete geçme çağrınız!

GİV Küçük Hibe Programı, toplum üzerinde anlamlı bir etki yaratmak için, size açılan kapıdır. Sizi, sosyal değişim, katılım ve kapasite geliştirme yolculuğunda bize katılmaya davet ediyoruz. Bu program sayesinde daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına aktif olarak katılabilirsiniz. Değişim için bir katalizör olmak üzere kendinizi güçlendirin, lider olmak için gereken bilgi ve becerileri kazanın ve benzer düşünen genç liderlerden oluşan ilham verici bir ağın parçası olun. Birlikte, her bir proje ile, daha iyi bir dünya inşa edeceğiz.

Güçlü fikirleriniz var ve biz onları desteklemek için buradayız. Bu çağrıya kulak verin ve görmek istediğiniz değişimin kendisi olun!

Sizleri Kıbrıs’ın kuzeyinde kayıtlı bir STÖ’nün amacını destekleyen bir proje önerisini aşağıda belirtilen çerçevede yazmaya davet ediyoruz. Seçilmeniz halinde, projenizi seçtiğiniz STÖ ve fikrinizi desteklemek üzere projenizle eşleşen bir Şirket ile birlikte üç ile beş aylık bir süre içinde uygulamanız için size en az 3,000 en fazla 4.000 Euroluk bir destek verilecektir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgilenen gençlerin başvuru için bu dökümanı  ve deklerasyonu indirip doldurmaları gerekir. Doldurulan dökümanların 15 Mart 2024’e dek info@seeingyouth.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli Tarihler:

– Son Başvuru Tarihi: 15/03/2024

– Sonuçların Bildirimi: 01/04/2024

Küçük Hibe Programı’na başvurunuzu yapmadan önce, lütfen bu dosyadaki tüm dökümanları okuyunuz.

Sorularınız veya ek bilgi için lütfen info@seeingyouth.org adresiyle iletişime geçin.

STÖ ve Özel Sektör Ortaklık Havuzu ve Küçük Hibe Programı: Gençlerin Güçlendirilmesi İçin Bir Fırsat

Kurulan STÖ Ortaklık Havuzu ve Özel Sektör Ortaklık Havuzu, gençlerle birlikte çalışarak onların yaratıcılıklarını ve enerjilerini STÖ’lerin ve özel sektörün bilgi ve deneyimleriyle birleştirmesine olanak sağlayacaktır. Gençler, kritik toplumsal meselelere odaklanan projeler geliştirme ve uygun STÖ  ve özel sektör ortaklarını seçme konusunda bu havuzdan destek alabilecekler.

STÖ’lerden Beklenen Görevler

STÖ’ler, GİV Küçük Hibe Programı’na genç başvuru sahiplerinin projelerini tasarlamalarında destek olacaklar. Hibe kazanan projelerin etkili bir şekilde uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda mentorluk yapacaklar.

Şirketlerin Sorumlulukları

“Geleceğe İlham Ver” programında şirketlerden beklenen, gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemeleridir. Şirketler, projeye ücretsiz olarak şirket ağı ve hizmetler aracılığıyla destek sağlayacaktır; ancak herhangi bir finansal destek sağlaması beklenmemektedir. Destek verecek olan şirketlerin, projelerin herhangi bir uygulama sürecinde reklam amaçlı ürün yerleştirilmesine izin verilmemektedir.

Hibe Programının Amaçları ve Sonuçları:

– Küçük Hibe Programı, sivil toplum ve özel sektör işbirliğini güçlendirerek, gelecekteki işbirlikleri için sürdürülebilir ortaklıklar için ağlar oluşturarak kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik ederken gençlerin sivil topluma aktif katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

– Program, proje geliştirme ve uygulama yoluyla sosyal değişim yaratmaya aktif olarak katılmaları için 18-30 yaş arası gençleri harekete geçirmek amacıyla tasarlanmıştır.

-Program, insan hakları temelli ilkelerin, ayrımcılık yapmamanın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, marjinalleştirilmiş ve kırılgan grupların gençlik girişimlerine dahil edilmesinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Küçük Hibe Programı’nın Hedefleri:

– Gençleri, olumlu değişim yaratmak için fikirlerini uygulayabilen, sosyal açıdan bilinçli, kendine güvenen ve aktif vatandaşlar olmaları için desteklemek ve güçlendirmek.

Programın Öncelikleri:

-Temel insan hakları ve sorumlulukları, aktif vatandaşlık, çevre ve iklim değişikliği, sosyal içerme ve gençlik katılımı, demokratik yönetişim, eşitsizliklerin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, LGBTQI+ dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi konularında gençler arasında farkındalık yaratmak ve sosyal değişim yaratmak;

-Tematik ve genel gençlik meclisleri, komiteleri ve lobi faaliyetleri altında örgütlenme yoluyla gençlerin politika ve karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek;

-Gençlerin çevre/iklim değişikliği, ayrımcılıkla mücadele, gençlik katılımı, temel insan hakları vb. konularda kendi topluluklarında doğrudan değişim yaratmalarına destek olmak.

Küçük Hibe Programı’ndan Beklenen Sonuçlar:

-Programın öncelikleri konusunda gençler arasında artan farkındalık, bilgi ve eylemlilik;

-Gençlerin mobilizasyonu ve sosyal beceri ve özgüvenlerinin artması;

-STÖ’ler ve özel sektör arasında artan işbirliği;

-Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi.