Küçük Hibe Programı

Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı

Gençleri, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ve şirketlerle bir araya getirerek, gençlerin toplumsal faydayı önceleyen projelerini hayata geçiren Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı, uygulanmaya başlandı.

SEEing Youth Projesi çatısı altında yürürlüğe giren Geleceğe İlham Ver (GİV) Küçük Hibe Programı, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs  Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse ediliyor ve Kıbrıs Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülüyor.

Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı Projeleri Uygulanmaya Başlandı

Gençlerin belirlediği toplumsal sorunlar temelinde hazırlanan yedi yenilikçi proje, insan hakları, çevre ve benzeri konularda çalışmalar yapmaya başladı. Toplumu dönüştürme arzusuyla yola çıkan gençleri desteklemek amacıyla GİV Küçük Hibe Programı, toplamda 7 proje için 26.266 Euro destek sağlıyor.

İnsan hakları, çevre, sosyal katılım ve sürdürülebilirlik gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren projeler, 15 Mayıs’ta gerçekleşen lansman etkinliği ile kamuoyuna duyuruldu. GİV Küçük Hibe Programı, adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak isteyen gençleri destekleyerek sosyal değişim, katılım ve kapasite geliştirme konularında aktif olmaya davet ediyor.

Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı Projeleri

1-) ALIM SANCAR  –  Cinsel Sağlık ve LGBTI+ Sağlığı Projesi

Projenin hedefi, cinsel sağlık ve LGBTI+ sağlığı hakkında gençlerin farkındalığını artırmak için kapsamlı ve bilgilendirici kaynaklar oluşturarak gençlerin bu kaynaklara erişimini sağlamaktır.

Proje Ortakları: Girne Gençlik Derneği – Apero Cafe ve PAO Burger

2-) HASAN KAYIPLAR  –  GENÇ Folk-Der Projesi

 Projenin hedefi, dernek çatısı altında yer alan çocuk, genç ve yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının arttırılması ve gençlerin dernek karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almalarını sağlamaktır.

Proje Ortakları: FOLK-DER  ve Ramadan Cemil İşletmeleri

3-) IRMAK BEKTAŞOĞLU – Aynı Dili Konuşalım Projesi

Projenin hedefi, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayıp kamu ilkokullarında eğitim gören ve Türkçe konuşmayan göçmen çocukların sosyal entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Proje Ortakları: Mülteci Hakları Derneği, İnsan Hakları Platformu  & Tunga Medya

4-) İLAYDA TAŞKAYA – Çok Amaçlı Yangın Müdahale Aracı

Projenin hedefi, üretilecek yangın müdahale aracı ile gönüllü genç ekipler ve karar vericilere bu aracın nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitim sağlayarak, yangınlara acil müdahalede sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Proje Ortakları: Sivil Afet Timi ve Metgin Gıda

5-) MUSTAFA KEMAL AMBAR – Caretta Caretta Sahil Temizlik Robotu Projesi

Projenin hedefi, Kıbrıs’ın kuzey sahil alanlarındaki mikroplastik kirliliği ile mücadele etmek amacıyla tasarlanmış bir robotun üretilmesi vasıtasıyla, sürdürülebilir ve etkili sahil temizliğine katkıda bulunmaktır.

Proje Ortakları: Mağusa Suriçi Derneği ve Kocareis Bungalows

6-) SILA BİRDAL – Demans Hasta Yakınları Bilgilendirme ve Destek Projesi

Projenin hedefi, Kıbrıs’ın kuzeyinde demans ve alzheimer hastalığına ilişkin genel farkındalığı artırmak; hasta bireylerin ailelerini hastalık süreci hakkında bilgilendirirken aile içerisinde nesiller arası diyalog ve destek mekanizmasının artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Proje Ortakları: Alzheimer Derneği – Good Food Trading

7-) TUĞBA YILMAZ – Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu Projesi

Proje, sürdürülebilir yaşamı teşvik eden bir topluluk kurarak, Kıbrıs’ta bu yaşam tarzını gençlere benimsetmek ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmelerini sağlamaktır.

Proje Ortakları: Yeşil Barış Hareketi – Polymer Traders & KMC Consultancy

Program; gençleri, STÖ’ler ve şirketlerle bir araya getirerek, toplumsal fayda yaratmanın yanı sıra bu alanda daha da fazla benzer örnekler olması için farkındalık yaratmayı da umuyor. Uzun vadeli toplumsal dönüşümün sağlanması ve sorunların çözümü için, toplumdaki tüm aktörlerin katkı koyması gerektiği bilinciyle, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine öncü olmak ve sektörler arası işbirliğine örnek teşkil etmeyı de hedefliyor. SEEing Youth Projesi, Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı aracılığı ile gençlerin seslerini duyurabilecekleri ve toplumsal değişimi sağlayacakları bir platform oluşturmayı hedefliyor. Projeler, kısa uygulama sürelerine rağmen kritik konularda etkili bir şekilde hareket edilmesine olanak tanıyacak ve hem toplum için hem de özellikle gençler için daha iyi bir toplumsal hayat yaratmaya katkıda bulunacaklar.

STÖ ve Özel Sektör Ortaklık Havuzu ve Küçük Hibe Programı: Gençlerin Güçlendirilmesi İçin Bir Fırsat

Kurulan STÖ Ortaklık Havuzu ve Özel Sektör Ortaklık Havuzu, gençlerle birlikte çalışarak onların yaratıcılıklarını ve enerjilerini STÖ’lerin ve özel sektörün bilgi ve deneyimleriyle birleştirmesine olanak sağlıyor. Gençler, kritik toplumsal meselelere odaklanan projelerini yürütürken projelerin ortakları olmayı kabul eden STÖ  ve özel sektör kurumlarından destek alacaklar.

Hibe Programının Amaçları ve Sonuçları:

– Küçük Hibe Programı, sivil toplum ve özel sektör işbirliğini güçlendirerek, gelecekteki işbirlikleri için sürdürülebilir ortaklıklar için ağlar oluşturarak kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik ederken gençlerin sivil topluma aktif katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

– Program, proje geliştirme ve uygulama yoluyla sosyal değişim yaratmaya aktif olarak katılmaları için 18-30 yaş arası gençleri harekete geçirmek amacıyla tasarlanmıştır.

-Program, insan hakları temelli ilkelerin, ayrımcılık yapmamanın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, marjinalleştirilmiş ve kırılgan grupların gençlik girişimlerine dahil edilmesinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Küçük Hibe Programı’nın Hedefleri:

– Gençleri, olumlu değişim yaratmak için fikirlerini uygulayabilen, sosyal açıdan bilinçli, kendine güvenen ve aktif vatandaşlar olmaları için desteklemek ve güçlendirmek.

Programın Öncelikleri:

-Temel insan hakları ve sorumlulukları, aktif vatandaşlık, çevre ve iklim değişikliği, sosyal içerme ve gençlik katılımı, demokratik yönetişim, eşitsizliklerin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, LGBTQI+ dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi konularında gençler arasında farkındalık yaratmak ve sosyal değişim yaratmak;

-Tematik ve genel gençlik meclisleri, komiteleri ve lobi faaliyetleri altında örgütlenme yoluyla gençlerin politika ve karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek;

-Gençlerin çevre/iklim değişikliği, ayrımcılıkla mücadele, gençlik katılımı, temel insan hakları vb. konularda kendi topluluklarında doğrudan değişim yaratmalarına destek olmak.

Küçük Hibe Programı’ndan Beklenen Sonuçlar:

-Programın öncelikleri konusunda gençler arasında artan farkındalık, bilgi ve eylemlilik;

-Gençlerin mobilizasyonu ve sosyal beceri ve özgüvenlerinin artması;

-STÖ’ler ve özel sektör arasında artan işbirliği;

-Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi.